آریس

جستجو ...
سویا-1
سویا-2
سویا-3
سویا-4

نام محصول: سویا

نام انگلیسی: Soybean

نام علمی: Glycine max

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 100 تا 160 روز کامل 20 تا ℃40

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر کم 5 تا 7 متوسط

معرفی

سویا از حبوبات و از خانواده لگوم ها (Fabaceae)، بومی شرق آسیا است. عمدتا به خاطر دانه خوراکی اش که پروتئین و روغن خوبی دارد، مشهور است. کشورهای اصلی تولید کننده سویا عبارتند از آمریکا (32 درصد از کل جهان)، برزیل (31 درصد) و آرژانتین (18 درصد).

مراقبت

هنگام انتخاب سویا، باید توجه داشت که ارقام دارای تفاوت هایی از نظر تناسب برای فصول مختلف هستند. تاریخچه آفات یک مزرعه باید قبل از کاشت سویا مدنظر قرار بگیرد. برخی از گونه ها در برابر مهمترین آفات دارای مقاومت ژنتیکی هستند. ارقام مختلف سویا را بکارید تا از تنوع در مزارع اطمینان حاصل شود. سویا قادر است نیتروژن را از طریق همزیستی با باکتری تثبیت کند. برای دستیابی به بهترین نتیجه بهتر است قبل از کاشت، سویه صحیح باکتری ها با دانه سویا مخلوط شود. دانه های سویا باید در فاصله 4 سانتیمتری در زیر خاک و تقریباً 40 سانتی متر از یکدیگر کاشته شوند. کاشت زمانی توصیه می شود که دمای خاک حداقل 10 درجه سانتی گراد باشد.

خاک

سویا در انواع مختلف خاکها می تواند رشد کند، اما در خاکهای لومی کاملا زهکشی شده و حاصلخیز، بیشترین محصول را تولید می کند. گیاه سویا خاکهای کمی اسیدی با pH حدود 6.5 را ترجیح می دهد. این محصول را می توان از سطح دریا تا ارتفاع 2000 متر کشت کرد.

اقلیم

این گیاه تقریباً در هر جایی با فصل رشد گرم، آب فراوان و نور خورشید رشد می کند. گیاه سویا در دماهای خیلی پایین (یخ زدگی) آسیب می بیند، اما نسبت به سایر گیاهان مانند ذرت حساسیت کمتری دارد. این گیاه به فصل رشد با دمای بین 20 تا 40 درجه سانتی گراد و حداقل 500 میلی متر آب نیاز دارد. طول روز نقش مهمی در تولید محصول سویا دارد. بازده خوب زمانی به دست می آید که طول روز کمتر از 14 ساعت باشد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL