آریس

جستجو ...
کلم پیچ-1
کلم پیچ-2
کلم پیچ-3

نام محصول: کلم پیچ

نام انگلیسی: Cabbage

نام علمی: Brassica oleracea

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 60 تا 120 روز کامل 10 تا ℃25

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر - نشاء زیاد 5.5 تا 7 زیاد

معرفی

گیاه کلم یک سبزی از خانواده چلیپاییان (Cruciferae) است. گیاه کلم به دلیل سازگاری آب و هوایی و ارزش غذایی بالا به طور وسیعی کشت می شوند. کلم که منشا آن اروپا می باشد در حال حاضر در سراسر جهان کشت و مصرف می شوند.

مراقبت

خاک باید قبل از کاشت تا عمق حداقل 45-60 سانتیمتر شخم زده شود. شخم در ادغام بقایای گیاهی با خاک و بهبود بافت خاک کمک می کند. 2 هفته قبل از کاشت، خاک باید با بخار ضدعفونی شود تا نماتدها کنترل گردند. تقسط کود می تواند در به دست آوردن عملکرد بیشتر کمک کند. کلم را می توان مستقیماً با بذر و یا از طریق نشا کشت کرد. تقریباً 1 تا 2 کیلوگرم بذر در هکتار در کشت مستقیم مورد نیاز است. آبیاری باید بلافاصله پس از کاشت صورت گیرد و هر 8 روز یکبار در خاکهای سبک تر آبیاری شود تا اندازه مورد نظر به دست آید. برداشت کلم را می توان با قطع کلم در پایه در زمان رسیدگی انجام داد. انبار کردن باید در محیط خنک و مرطوب انجام شود.

خاک

کلم بسته به نوع آن تقریباً در هر نوع خاکی رشد می کند اما در خاکهای لومی و زهکشی خوب رشد می کند. در شرایط با بارندگی زیاد، خاکهای شنی به دلیل میزان زهکشی بیشتر مناسب تر هستند. از آنجا که کلم به خاکهای بسیار اسیدی حساس است، محدوده pH ایده آل 5.5 تا 6.5 است. کلم به مقدار زیادی مواد مغذی نیاز دارد، بنابراین خاکهایی با محتوای مواد آلی بیشتر ترجیح داده می شوند.

اقلیم

کلم در آب و هوای خنک و مرطوب بهتر رشد می کند. هنگام قرار گرفتن در معرض دمای بالاتر از حد مطلوب، عملکرد می تواند کاهش یابد و کنترل آفات دشوارتر می شود. محدوده دمایی مطلوب برای رشد بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد است. کلم در برابر هوای سرد بسیار مقاوم است و می تواند در دمای تا منفی 3 درجه سانتیگراد بدون آسیب زنده بماند. کلم بسیار سازگار است و می تواند در بسیاری از مناطق در طول سال رشد کند. آب مورد نیاز از 380 تا 500 میلی متر بسته به نوع گیاه متفاوت است. مصرف آب در طول فصل رشد گیاه کلم افزایش می یابد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL