آریس

جستجو ...
جو-1
جو-2
جو-3
جو-4
جو-5
جو-6

نام محصول: جو

نام انگلیسی: Barley

نام علمی: Hordeum vulgare

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 95 تا 200 روز کامل 16 تا ℃23

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر متوسط 6 تا 7 متوسط

معرفی

جو گیاهی از خانواده گندمیان (Poaceae) بوده و در تمام اقلیم های آب و هوایی قابل رشد می باشد. جو هم ارزش علوفه ای دارد و هم ارزش غذایی و با توجه به اقلیم منطقه به دو صورت دیم و آبی کشت می شود. علاوه بر ارزش علوفه اي جو، این گیاه به علت مقاومتش نسبت به خشکی، شوری خاک و نیز به سبب نیاز کم به آب در بیشتر کشورهای جهان کشت می شود.

مراقبت

آب یکی از مهمترین عوامل رشد و نمو جو بوده و مقدار آب لازم برای جو پاییزه بیشتر از جو بهاره می باشد. چنانچه جو در شرایط دیم کاشته شود حداقل میزان بارندگی مورد نیاز 250 میلیمتر می باشد. آفات و بیماری ها در مراحل مختلف رشد جو به این گیاه خسارت وارد می کنند و موجب کاهش محصول می شوند. همچنین علف های هرز نیز از طریق رقابت موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می گردند.

خاک

زمینی که برای کاشت جو انتخاب می گردد باید دارای عمق کافی بوده، سطح آن نرم، سبک و قوی باشد. همچنین دارای زهکش بوده و بخوبی تهویه شود تا ریشه کامل تولید نموده و بخوبی پنجه بزند. بهترین خاک برای این گیاه خاکهای دارای بافت متوسط یا لومی با pH حدود 6-7 می باشد.

اقلیم

کشت جو غالبا در مناطق نیمه مرطوب و نیمه خشک انجام می شود. آب وهوای خنک و مرطوب در دوره رشد رویشی، آب و هوای معتدل در دوران تشکیل دانه و آب و هوای خشک و گرم در زمان برداشت از شرایط مطلوب محیطی برای زراعت جو به شمار می روند. کشت جو به دو صورت پاییزه و بهاره صورت می گیرد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL