آریس

جستجو ...
بادمجان-1
بادمجان-2
بادمجان-3

نام محصول: بادمجان

نام انگلیسی: Eggplant

نام علمی: Solanum melongena

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

زیاد 80 تا 170 روز کامل 20 تا ℃30

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر - نشاء زیاد 5.7 تا 7 متوسط

معرفی

بادمجان گیاهی از خانواده سولاناسه (Solanaceae) است و عمدتاً برای میوه خوراکی آن کشت می شود. این محصول در ابتدا در هند کشت می شد و اکنون در آب و هوای گرم در سراسر جهان یافت می شود.

مراقبت

بادمجان باید روی قیم ها هدایت شود تا امکان رشد در حالت ایستاده فراهم شود. برگ های مرده باید حذف شوند و وجین علف های هرز مهم است زیرا محصول به مقدار کافی عناصر غذایی نیاز دارد. خاک باید مرطوب باشد اما غرقاب نباشد. برداشت میوه تقریباً 110 تا 170 روز پس از کاشت انجام می شود.

خاک

بادمجان به خاکی غنی و متخلخل نیاز دارد که زهکشی خوبی داشته باشد اما خشک نباشد. خاک باید فقط کمی اسیدی باشد (pH حدود 6.5 ایده آل است). ریشه های گیاه تا 50 سانتی متر در داخل خاک گسترش می یابد، بنابراین خاک نرم مطلوب است.

اقلیم

گیاه بادمجان در آب و هوای گرم تا معتدل رشد می کند. اگر هوا برای کشت سرد باشد، ممکن است لازم باشد که رشد در گلخانه شروع شود تا زمانی که خاک به اندازه کافی برای نشاء گرم شود. در آب و هوای سرد، محصول به صورت فصلی کشت می شود، در حالی که آب و هوای گرم امکان رشد چند ساله را فراهم می کند. نور مستقیم خورشید برای رشد گیاه مفید است.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL