آریس

جستجو ...
باقلا-1
باقلا-2
باقلا-3
باقلا-4
باقلا-5
باقلا-6

نام محصول: باقلا

نام انگلیسی: Broad bean

نام علمی: Vicia faba

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 90 تا 200 روز کامل 16 تا ℃25

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر متوسط 6 تا 7 متوسط

معرفی

باقلا گیاهی یکساله، علفی و ایستاده، با رشد نامحدود و دامنه سازگاری وسیع است. مناطقی با آب وهوای گرم و معتدل، مانند مناطق مدیترانه ای، برای رویش باقلا مناسب هستند. در مناطق سردسیر نیز کشت بهاره باقلا امکانپذیر است. به سبب میزان زیاد تثبیت زیستی نیتروژن و شکستن چرخه بیماریهای غلات، باقلا بهترین گزینه برای تناوب با غلات و دانه های روغنی است.

مراقبت

باقلا دوره رشد طولانی دارد و در برابر کم آبی مقاوم نیست. مهمترین مراحل آبیاری برای این گیاه هنگام گلدهی و آغاز غالف بندی است. حذف علف های هرز در مراحل اولیه رویش باقلا قبل از خسارت زدن به سیستم ریشه در اثر رقابت مهم می باشد. به طور کلی تولید باقلا به کودهای ازته نیازی ندارد. کوددهی بیش از حد موجب بیماری قارچی در گیاه می‌شود.

خاک

باقلا خاک های نسبتا رسی، حاصلخیز و سنگین را بهتر می پسندد. این گیاه قادر به تحمل شرایط ماندابی نیست و اسیدیته مناسب برای رشد در این گیاه حدود 6 تا 7 است. اضافه نمودن کودهای فسفره در اراضی رسی، شنی در افزایش میزان محصول بسیار موثر است.

اقلیم

باقلا محصول فصل خنک است و قادر است دمای تا منفی 4 درجه سانتی گراد را تحمل کند، ولی بیش از این دما بوته آن خشک شده و از بین می‌رود. دمای لازم برای سبز شدن بذر باقلا ۳/۵ تا ۹ درجه سانتی گراد است؛ بنابراین در مناطقی با زمستان معتدل، این گیاه را در پاییز کاشته و در بهار محصول آن را برداشت می‌نمایند و در مناطقی با زمستان خیلی سرد در بهار کشت می‌شود. حساس ترین مرحله برای باقلا 20 روز قبل از گل دادن آن می باشد که در مقابل هوای سرد و بارانی و نور کم فوق العاده حساسیت نشان می دهد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL