آریس

جستجو ...
نعناع-1
نعناع-2
نعناع-3

نام محصول: نعناع

نام انگلیسی: Mint

نام علمی: Mentha

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 80 تا 210 روز کامل 15 تا ℃30

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر کم 5 تا 8 متوسط

معرفی

نعناع گیاهیست علفی، دورگ و چندساله که اندام های هوایی آن تحت تاثیر سرمای زمستان از بین می رود، ولی اندام های زیرزمینی (ریزومها و استولونها) زنده بوده و فعالیت کمی دارند. به علت وجود اسانس در پیکر رویشی، نعناع از بوی مطبوع و مزه‌ای کم و بیش تند برخوردار است.

مراقبت

کشت نعناع از دو طریق رویشی (ریزوم ها) و بذرها انجام می شود. آبیاری مناسب نعناع در طول رویش بدلیل سطحی بودن ریشه نعناع بسیار ضروری است. بلافاصله پس از کشت نعناع بایستی آبیاری صورت گیرد. در ابتدای رشد گیاه هم باید با علف های هرز مبارزه نمود. تراکم مناسب کشت نعناع در هر هکتار حدود ۷۰۰۰۰ بوته است که بوته ها باید به فاصله ۳۰ الی ۵۰ سانتیمتر و به عمق ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر کشت می شوند.

خاک

خاک مناسب برای کاشت گیاه نعناع، خاک لومی شنی حاوی مقدار زیادی مواد و ترکیبات هوموسی است. pH خاک برای کاشت نعناع بین 5 تا 8 مناسب است. بطور کلی، خاک های اسیدی و زهکشی شده، خاک های مناسبی برای کشت نعناع می باشند.

اقلیم

نعناع را در اکثر نقاط می توان کشت کرد. اما مناطق خیلی سرد برای کشت این گیاه مناسب نیست. چنانچه سطح خاک از برف پوشیده شده باشد، اندامهای زیرزمینی در منفی 17 درجه سانتی گراد زنده مانده و فعالیت بسیار خفیفی خواهند داشت. این اندامها قادرند تا سرمای منفی 30 درجه سانتی گراد را هم برای مدت محدودی تحمل کنند. درجه حرارت مناسب به منظور تسریع در رشد و نمو گیاه و همچنین افزایش در تولید اسانس، 22 تا 25 درجه سانتی گراد است.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL