آریس

جستجو ...
کدو تنبل-1
کدو تنبل-2
کدو تنبل-3

نام محصول: کدو تنبل

نام انگلیسی: Pumpkin

نام علمی: Cucurbita spp.

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 100 تا 150 روز کامل 15 تا ℃35

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر کم 6 تا 7.5 متوسط

معرفی

کدو تنبل (حلوایی) گیاهی علفی، یکساله و متعلق به خانواده کدوئیان (Cucurbitaceae) است. این گیاه در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان می روید و منشا آن اروپا و مناطق گرمسیر آمریکا گزارش شده است.

مراقبت

کودهای حیوانی نقش عمده ای در افزایش عملکرد کدو تنبل (حلوایی) دارند. توصیه می شود کود حیوانی کاملا پوسیده در فصل پاییز قبل از کاشت به زمین اضافه گردد. دانه های کدو فاقد پوشش هستند و به سرعت توسط عوامل بیماری زای قارچی آلوده می شوند، لذا بایستی بذرها را با قارچکش مناسب ضدعفونی کرد.

خاک

کدو تنبل برای رویش به خاک خاصی نیاز ندارد، ولی خاک های با بافت متوسط و غنی از مواد غذایی خاک های مناسبی برای کشت می باشد. زمین های حاوی آهک زمین های مناسبی برای کشت این گیاه هستند. توصیه می شود این گیاه در خاک های قلیایی کشت شود.

اقلیم

کدو حلوایی گیاهی است روز بلند و دمای مورد نیاز برای جوانه زنی بذور 12 درجه سانتیگراد ولی دمای مطلوب برای رویش 25 تا 35 درجه سانتیگراد است. بذر کدو حلوایی را باید پس از رفع سرما در زمین اصلی کاشت. این زمان معمولا بین اوایل فروردین تا نیمه اول اردیبهشت متغیر است.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL