آریس

جستجو ...
کلزا-1
کلزا-2
کلزا-3
کلزا-4
کلزا-5
کلزا-6

نام محصول: کلزا

نام انگلیسی: Canola

نام علمی: Brassica napus

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

متوسط 90 تا 310 روز کامل 20 تا ℃25

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر کم 5.5 تا 7.5 متوسط

معرفی

كلزا گياهی از خانواده شب بو (Brassicaceae) است. این گياه در شرايط آب و هوايی مساعد به صورت يک ساله رشد می کند. کلزا به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است و به دلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، شوری، سرما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی به بافت خاک و قابلیت بالا برای رقابت با علف های هرز هم اکنون در سطح وسیعی از مزارع جهان در تناوب با گیاهان زراعی مختلف به ویژه غلات کشت می شود.

مراقبت

نیاز آبی کلزا تقریبا همانند گندم است. کمبود رطوبت باعث کوتاه شدن عمر گیاه و کاهش تولید ماده خشک و بازدهی محصول می شود. این گیاه به آب زیادی نیاز ندارد. برای بهبود کمیت و کیفیت محصول کلزا، مبارزه با علف های هرز امری اجتناب ناپذیر است. وجود علف های هرز هم خانواده کلزا از مشکلات مهم این محصول است. بیماری گیاهی می تواند مشکل جدی در تولید کلزا باشد. تناوب زراعی بایستی بدقت طراحی شود تا میزان بیماری را در حداقل نگه داشت.

خاک

کلزا نسبت به انواع مختلف خاک سازگاری وسیعی نشان می دهد، اما مناسب ترین اراضی بافت متوسط با زهکشی مناسب و وجود مواد آلی برای رشد آن کافی می باشد. خاکهای شنی اغلب بدلیل عدم نگهداری رطوبت مناسب نمی باشند. همچنین کلزا در خاکهای شور یا قلیایی بخوبی رشد نمی کند. در کل، خاک مناسب برای گندم برای کلزا نیز مطلوب است. کلزا رشد بهینه را در pH برابر 6.2-7 دارد. این گیاه از جمله گیاهان بردبار به شوری نیز محسوب می ­شود.

اقلیم

کلزا دارای دو تيپ رشد بهاره و پاييزه می باشد كه نوع پاييزه آن در مناطق سرد و معتدل سرد و تيپ بهاره آن در مناطق گرمسير كشت می شود. ارقام پاييزه را نمی توان در مناطق گرمسير كشت نمود زيرا به گل نخواهد رفت و فقط رشد رويشی خواهد داشت اما امكان كشت ارقام بهاره با توجه به عدم نياز سرمايی در آنها در مناطق معتدل وجود دارد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL