آریس

جستجو ...
نخود-1
نخود-2
نخود-3
نخود-4
نخود-5

نام محصول: نخود

نام انگلیسی: Chickpea

نام علمی: Cicer arietinum

بیماری ها

آبیاری

برداشت

نور خورشید

درجه حرارت

کم 90 تا 200 روز کامل 18 تا ℃29

کشت

انجام کار

مقدار pH

کودهی

بذر کم 5 تا 7 کم

معرفی

نخود از خانواده حبوبات بوده و به دلیل داشتن پروتئین بالا و به خاطر استفاده از آن بصورت سبز (تازه خوری) و هم بشکل خشک شده حائز اهمیت می باشد. از کاه آن نیز به منظور غنی کردن کاه گندم در تعلیف دام استفاده می شود. در تناوب با گندم برای کنترل آفات و بیماری ها و علف هرز غلات بسیار مفید می باشد. ریشه های نخود سبب تثبیت ازت هوا در خاک می شوند.

مراقبت

کوددهی اولیه خاک، کود مورد نیاز نخود را تامین می کند. نخود در خاک خشک به خوبی رشد می کند و به آب کمی نیاز دارد، بنابراین می توان آن را به صورت دیم کشت کرد. در صورتی که بارندگی کافی نباشد، آبیاری باید قبل از گلدهی و در طول رشد غلاف صورت گیرد. برای به حداقل رساندن رشد علف های هرز در مزرعه خود، می توانید از مالچ های آلی مانند برگهای خشک بهره ببرید.

خاک

گیاه نخود را می توان در انواع مختلف خاک کشت کرد، اما خاک لومی شنی تا کمی رسی مناسب می باشد. خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد زیرا غرقابی برای کشت نخود مناسب نیست. سطح pH بین 5.5 تا 7.0 برای پرورش نخود ایده آل است. گیاه نخود در خاک های بسیار ریز و فشرده رشد خوبی نخواهند داشت.

اقلیم

گیاه نخود در شرایط رطوبتی مناسب به خوبی رشد می کند. و دمای ایده آل برای رشد نخود بین 24 تا 30 درجه سانتی گراد است. اگرچه این گیاه می تواند در دمای 15 درجه سانتیگراد و دمای بالای 35 درجه سانتیگراد زنده بماند. میزان بارندگی سالانه حدود 650 تا 950 میلیمتر برای کشت نخود مناسب می باشد.

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL