آریس

جستجو ...
پوسیدگی غلاف برنج-1

برنج

پوسیدگی غلاف برنج-2

برنج

پوسیدگی غلاف برنج-3

برنج

نام بیماری: پوسیدگی غلاف برنج

نام انگلیسی: Sheath Rot of Rice

نام علمی: Sarocladium oryzae

قارچ

به طور خلاصه

 • بروز لکه‌ها ی نقطه مانند در بالاترین غلاف برگ ها.

 • پوسیدگی غلاف‌ها.

 • رشد پوشش پودری و سفید قارچی همراه با تغییر رنگ دانه‌ها.

علائم

علائم اولیه پوسیدگی غلاف برنج شامل ظهور لکه‌های کشیده و نامنظم (0.5 تا 1.5 میلیمتر) روی برگ‌ها می‌باشد که تا خوشه‌ها توسعه می‌یابد. لکه‌ها دارای مرکز تیره و حاشیه قهوه‌ای بوده که بهم پیوسته و مناطق پوسیده را تشکیل می دهند و سبب تغییر رنگ غلاف می‌شوند. در آلودگی‌های شدید خوشه‌های جوان تشکیل نمی‌شوند و غلاف‌های آلوده در بخش خارجی توسط بافت قارچی سفیدرنگ پوشیده می‌شوند. دانه‌ها در خوشه‌های آلوده بی رنگ و عقیم می شوند. خوشه های ظاهر نشده گلچه هایی تولید می کنند که قرمز-قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره می باشند. بیشترین خسارت ناشی از این بیماری در اواخر دوره شکم پر (booting) رخ می دهد.

میزبان ها

علت ها

پوسیدگی غلاف برنج یک بیماری بذرزاد بوده و در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز تعامل بین ارگانیسم های مختلف بوجود می آید. مهمترین عامل این بیماری در جهان قارچ Sarocladium oryzae می‌باشد، اما گونه های قارچی دیگری هم در ایجاد این بیماری دخیل هستند، از جمله: Fusarium spp.، Bipolaris spp.، Alternaria padwickii، Cuvularia sp.، Pseudomonas spp قارچ در بقایای گیاهی برنج بقا داشته و سبب بروز آلودگی در فصل زراعی می‌شود. با افزایش تراکم کاشت، شدت بیماری افزایش می‌یابد. بروز بیماری در کشت های متراکم و گیاهان دارای زخم و آسیب‌دیدگی و یا خسارت ناشی از حمله حشرات بیشتر می باشد. کابرد کودهای پتاسیم، سولفات کلسیم و سولفات روی در مرحله پنجه دهی سبب تقویت ساقه و برگ‌ها شده و از خسارت شدید پیشگیری می‌کند. دمای 20 تا 28 درجه سانتیگراد و هوای مرطوب برای رشد و توسعه قارچ مطلوب می‌باشد.

کنترل ارگانیک

باکتری‌های جنس ریزوباکتریوم، سودوموناس فلوئورسنت (جدا شده از برنج و مرکبات) برای قارچ عامل پوسیدگی غلاف برنج سمی می‌باشند و سبب کاهش شدت بیماری و افزایش محصول می‌شوند. گونه Bipolaris zeicola یکی دیگر از آنتاگونیست‌ها در کنترل بیماری پوسیدگی غلاف می‌باشد که بطور کامل از رشد میسلیوم این قارچ ممانعت می‌کند. خاصیت ضدقارچی عصاره استخراج شده از گل ها و برگ های گیاه گل جعفری (Tagetes erecta) نیز سبب کنترل 100 درصدی میسلیوم‌های قارچ پوسیدگی غلاف برنج می‌شود.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. ضدعفونی بذرها با قارچکش کاربوکسین تیرام 75% (ویتاواکس تیرام) به میزان 2 در هزار در پیشگیری از بیماری موثر می باشد. همچنین برای مبارزه با بیماری پوسیدگی غلاف برنج سمپاشی مزرعه با قارچکش پروپیکونازول 25% (تیلت) به میزان یک در هزار و یا کاربندازیم 60-50% (باویستین- دروزال) به میزان 2.5 در هزار در زمان خروج خوشه ها از غلاف توصیه می گردد.

اقدامات پیشگیرانه

  تنظیم فاصله کشت، باید حدالامکان از تراکم بوته ها کاست.

  تنظیم تاریخ کشت به نحوی که مرحله حساس گیاه به بیماری (مرحله آبستنی و شروع خوشه دهی) با آب و هوای خنک و مرطوب همزمان نباشد.

  استفاده از ارقام مقاوم (معمولا ارقام پرپنجه علائم پوسیدگی غلاف را بیشتر نشان می دهند).

  استفاده از بذرهای ضدعفونی شده با قارچکش.

  از بین بردن علف های هرز حاشیه مزارع بخصوص سوروف، اویارسلام و سل واش.

  استفاده صحیح از کودهای پتاسه و اجتناب از مصرف بیش از حد کودهای ازته.

  انتقال نشاهای سالم و قوی به مزرعه (زمین اصلی).

با ثبت دیدگاه قوانین و مقررات آریس را می پذیرم.

برای رفع مشکلتون از کارشناسامون کمک بگیرید

مشاوره تلفنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

Copy URL