آریس

جستجو ...
آریس

رحیم مرتضایی

1 سال پیش
|
278آریس
آریس1آریس

نقاط زرد رنگ روی برگ بادام زمینی

چرا روی برگ های بادام زمینی جوش در اومده؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام با توجه با عکس مشخصا بیماری زنگ بادام زمینی هستش

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

بیماری زنگ هستش و برای کنترل زراعی باید از ارقام مقاوم به بیماری استفاده کنید. علف های هرز کنترل کنید و بقایای گیاهی شخم بزنید. با تنظیم آبیاری و کشت زودهنگام می تونید بیماری رو کنترل کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

دچار بیماری زنگ بادام زمینی شدید و برای کنترل شیمایی سموم مختلفی در بازار هست که برای کسب اطلاعات از نوع و سموم و زمان مصرف به زنگ بادام زمینی مراجعه کنید.