آریس

جستجو ...
آریس

ابوالفضل یاسینی

مرکزی، ساوه
|
1 سال پیش
|
688آریس
آریس1آریس

نقاط سیاه روی گل کلم

چرا روی هد گل کلم لکه های سیاه ایجاد شده؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام بیماری آلترناریاست که یک بیماری قارچیه.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

علائم روی برگ و هد نشون میده که آلترناریاست و برای کنترل زراعی بیماری علف های هرز کنترل کنید و برگ هایی که در تماس با خاک هستند را جمع آوری کنید و از ارقام مقاوم استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به لکه برگی آلترناریایی مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

به نظر من هم بیماری آلترناریاست و از روش های زراعی برای کنترل بیماری اینه که از بذرهای سالم و گواهی شده استفاده کنید و بقایای گیاهی آلوده رو از بین برید و علف های هرز کنترل کنید. تناوب تووی برنامه خودتون قرار بدید. برای شناخت بیشتر بیماری حتما به لکه برگی آلترناریایی مراجعه کنید.