آریس

جستجو ...
آریس

یوسف اصلانی

خوزستان، ابادان
|
1 سال پیش
|
308آریس
آریس2آریس

توورفتگی گلگاه گوجه

چرا میوه های گوجه از قسمت گلگاه دچار بدشکلی شدن؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام عکسها نشون میده که گوجه های شما دچار عارضه صورت گربه ای شدند. این عارضه معمولا در اثر کاهش دما در زمان گلدهی اتفاق می فته

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

عارضه صورت گربه ای گوجه که به غیر از دمای پایین، دمای بیش از حد و خسارت علف کش ها و مصرف بیش از حد نیتروژن هم باعث صورت گربه ای شدن میشه.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

مشکل صورت گربه ای شدن گوجه رو دارید. سعی کنید دمای گلخانه رو در زمان گلدهی در طول روز و شب ثابت نگه دارید و از نوسانات دمایی جلوگیری کنید. لطفا به صورت گربه ای گوجه فرنگی مراجعه کنید تا اطلاعات لازم در مورد صورت گربه ای شدن گوجه رو دریافت کنید.