آریس

جستجو ...
آریس

مینا میرزایی

1 سال پیش
|
222آریس
آریس0آریس

تشکیل غده روی برنج

این غده های روی برنج چی هستن؟ چکارکنم؟ لطفا راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام بیماری قارچی سیاهک برنج

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

متاسفانه مزرعه برنج شما به سیاهک دروغی دچار شده و میتونید از قارچکش کربوکسین تیرام ۷۵٪ به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار استفاده کنید

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

درسته سیاهک دروغی برنج هست و بهتره که از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده کنید. سعی کنید از کودهای ازته به میزان متعادل استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به سیاهک دروغی برنج برید لطفا.