آریس

جستجو ...
آریس

آقا باربد

یزد، یزد
|
1 سال پیش
|
424آریس
آریس3آریس

بدشکلی بلال

چرا بلال این فرمی شده؟ آفته یا بیماری؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام بیماری سیاهک معمولی ذرت که یک بیماری قارچیه.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

بیماری سیاهک ذرت. برای این بیماری بایستی تناوب ۲ تا ۳ ساله داشته باشید و از بذرهای ضدعفونی شده استفاده کنید. استفاده از ارقام مقاوم به بیماری و هیبرید و اجتناب از صدمات مکانیکی به گیاه در پیش گیری از بیماری موثر هستن. برای اطلاعات بیشتر و نحوه کنترل بیماری به سیاهک معمولی ذرت مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

بیماری سیاهک معمولی ذرته و كشت ارقام مقاوم، مبارزه با حشراتی كه در گياه زخم ايجاد می كنند، از بين بردن بقايای محصول و خوشه های آلوده قبل از رها شدن اسپورها توصيه میشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری به سیاهک معمولی ذرت مراجعه کنید.