آریس

جستجو ...
آریس

تورج قصاب

1 سال پیش
|
327آریس
آریس2آریس

عدم رسیدن میوه هندوانه

چرا میوه هندوانه کامل نمیشه و چروکیده میشه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام مشکل شما پوسیدگی گلگاه هستش که در اثر کمبود کلسیم و بر ایجاد شده، برای رف مشکل حتما به لینک های پوسیدگی گلگاه و کمبود کلسیم و کمبود بر مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

مزرعه شما دچار پوسیدگی گلگاه شده که معمولا وقتی که میوه ها به یک سوم تا یک دوم اندازه خودشون میرسن رخ میده و در میوه های کشیده بیشتر دیده میشه. این عارضه موقعی که ریشه نتونه آب و کلسیم کافی به میوه های در حال رشد برسونه رخ میده. سعی کنید آبیاری منظم و به میزان کافی داشته باشید و کودهای حاوی کلسیم استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)