آریس

جستجو ...
آریس

سید محمد موسوی

البرز، کرج
|
8 ماه پیش
|
216آریس
آریس1آریس

لکه های سفید روی میوه فلفل

فلفل های من بیماری گرفته یا آفتاب سوختگیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

سلام به نظر میرسه آفتاب سوختگی باشه. سعی کنید برای کوددهی برنامه درست و منظم داشته باشید تا گیاه رشد خوبی داشته باشه و با ایجاد برگ بیشتر از آفتاب سوختگی جلوگیری بشه.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

آفتاب سوختگی هستش و اگر گلخانه دار هستید سعی کنید از سایه انداز در ساعات گرم روز استفاده کنید. و در فضای باز هم سعی کنید بیماری ها و آفات کنترل کنید تا مانع از کاهش تراکم برگ بشه و سعی کنید برنامه کوددهی مناسبی داشته باشید تا باعث حفظ برگ بشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آفتاب سوختگی برید.