آریس

جستجو ...
آریس

مریم حداد

تهران، شمیرانات
|
2 سال پیش
|
406آریس
آریس0آریس

لکه های سیاه روی برگ هندوانه

این لکه ها روی هندونه برای چیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

سلام به نظر من بیماری آنتراکنوز کدوئیانه و برای کنترل بیماری می تونید از قارچکش زینب به میزان ۲ در هزار استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 سال پیش

هندوانه شما مشکل بیماری قارچی آنتراکنوز داره و برای پیشگیری در سال های آینده باید از تناوب زراعی مناسب استفاده کنید. بقایای گیاهی آلوده رو از مزرعه حذف کنید یا از بین ببرید. ارقام مقاوم در بازار موجوده که میتونید از اونها استفاده کنید. برای کنترل شیمیایی و دریافت اطلاعت بیشتر میتونید به آنتراکنوز کدوئیان مراجعه کنید.