آریس

جستجو ...
آریس

مریم حداد

تهران، شمیرانات
|
7 ماه پیش
|
175آریس
آریس0آریس

لکه های سیاه روی برگ هندوانه

این لکه ها روی هندونه برای چیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

سلام به نظر من بیماری آنتراکنوز کدوئیانه و برای کنترل بیماری می تونید از قارچکش زینب به میزان ۲ در هزار استفاده کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

هندوانه شما مشکل بیماری قارچی آنتراکنوز داره و برای پیشگیری در سال های آینده باید از تناوب زراعی مناسب استفاده کنید. بقایای گیاهی آلوده رو از مزرعه حذف کنید یا از بین ببرید. ارقام مقاوم در بازار موجوده که میتونید از اونها استفاده کنید. برای کنترل شیمیایی و دریافت اطلاعت بیشتر میتونید به آنتراکنوز کدوئیان مراجعه کنید.