آریس

جستجو ...
آریس

لیلا

تهران، تهران
|
7 ماه پیش
|
165آریس
آریس0آریس

آفت ساقه

من ذرت کاشتم و این افت خیلی به مزرعه آسیب زده. ساقه رو سوراخ میکنه و گیاه از بین میره. لطفا راهنمایی کنید. ممنومآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

سلام متاسفانه آفت ساقه خوار سزامیا به مزرعه شما حمله کرده. برای کنترل این آفت ابتدا روش های غیرشیمیایی توصیه میشه. در ایران زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae به میزان قابل توجهی از جمعیت آفت ساقه خوار کم میکنه. به همین خاطر عدم استفاده از آفتکش های شیمیایی و استفاده از روشهای جایگزین و غیرشیمیایی برای کنترل ساقه خواران توصیه میشه. مصرف کودهای شیمیایی و علفکشها بیش از حد متعارف و توصیه شده، خسارت و جلب آفت به سمت مزارع شدت میبخشه. اگر میتونید از ارقامی استفاده کنید که ساقه های اونها کرکدار باشه چون شب پركهای این آفت برای تخم ریزی چنین ارقامی رو کمتر ترجیح میدن. بررسی ها نشون داده که شب پركهای سزامیا براي تخم ریزی سورگوم را به نیشکر و ذرت ترجیح میدن. به همین دلیل کاشت گیاهانی مثل سورگوم به عنوان تله سبز در حاشیه مزارع یا بین ردیفهای کاشت ذرت قابل توصیه است. شخم بعد از برداشت محصول به منظور کاهش تراکم جمعیت آفت زمستان گذران و خرد کردن ساقه های باقیمانده ذرت و زیر خاک کردن آنها و از بین بردن علف های هرز هم بایستی مورد توجه قرار بدید. برای کنترل شیمیایی هم میتونید از آفتکش فوزالن ۳۵٪ پس از خروج لاروهای سن يک از پوسته تخم و قبل از ورودشان به ساقه استفاده کنید.