آریس

جستجو ...
آریس

کامران مروی

تهران، تهران
|
9 ماه پیش
|
173آریس
آریس0آریس

نقطه های گرد روی برگ و میوه گوجه

سلام. مشکل بوته های گوجه چیه؟ یکسری نقاط تیره و گرد روی برگ و میوه. لطفا راهنمایی کنید.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

سلام بوته های گوجه شما به بیماری قارچی لکه موجی دچار شدن. عامل بیماری لکه موجی دربقایای گیاهی از فصلی به فصل دیگه باقی میمونه و سایر میزبانهای خانواده سولاناسه مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی وحشی به عنوان منبع اینوکولوم قارچ عمل میکنن. شرایط گرم ۲۹-۲۴ درجه سانتیگراد، بارانی یا مرطوب شرایط مناسبی برای این بیماری قارچی هستن. مواردی که میگم برای پیشگیری از این بیماری مناسب هستن. - بوته های آلوده و علف های هرز جمع آوری و از بین ببرید. − از ارقام مقاوم استفاده کنید. برخی از ارقام موجود در کشور مثل کورال، کیان، سوپرچف، سوپر استرین B ،هیبرید ۶۵۱۵ ،پتوپراید ۵ ،ایدن و پولاد به عنوان مقاوم به این بیماری گزارش شدن. − سعی کنید حتما تناوب با گیاهان غیرمیزبان بیماری رعایت کنید. از کشت سیب زمینی و گوجه اجتناب کنید. - از بذور ضدعفونی شده با قارچکش استفاده کنید.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

سلام بیماری لکه موجی یا آلترناریاست و برای کنترل شیمیایی این بیماری میتونید از قارچکش دی متومورف + پيراكلواستروبين به میزان ۲ لیتر در هکتار در زمان مشاهده یک تا دو بوته آلوده به این بیماری در هر مترمربع استفاده کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر هم میتونید به لکه موجی مراجعه کنید.