آریس

جستجو ...
آریس

محمد

ایلام، ایلام
|
6 ماه پیش
|
214آریس
آریس2آریس

آفت سن گندم

سلام. مزرعه گندم دارم و آفت سن گندم داره به مزرعم خسارت میزنه. چکار باید بکنم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای کنترل آفت سن گندم در صورتی که تعداد سن مادر و یا پوره آن بیشتر از ۴ عدد در مترمربع باشد نیاز به استفاده از سموم دارد. برای کنترل شیمیایی میتونید از سموم فنیتروتیون ۵۰٪ به میزان یک لیتر در هکتار تری کلروفن ۸۰٪ به میزان ۱/۲ کیلوگرم در هکتار لامبدا سای هالوترين ۱۰٪ CS به میزان ۷۵ میلی لیتر در هکتار دلتامترین ۲/۵٪ EC به میزان ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار دلتامترین ۲/۵٪ SC به میزان ۱۸۰-۲۵۰ میلی لیتر در هکتار دلتامترین ۲/۵٪ Tablet به میزان ۱۵ عدد در هکتار دلتامترین ۱۰٪ EC به میزان ۴۵ میلی لیتر در هکتار دلتامترین ۵٪ EC به میزان ۹۰ میلی لیتر در هکتار استفاده کنید.