آریس

جستجو ...
آریس

زهرا

1 سال پیش
|
244آریس
آریس1آریس

سوختگی ساقه گوجه

سلام. این سوختگی ها روی ساقه گوجه چیه؟ روی میوه هم یکسری لکه افتاده. عکساشو گذاشتم براتونآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

به نظر من هم بیماری شانکر آلترناریایی هستش و برای پیشگیری از این بیماری شما باید - از آبیاری بارانی اجتناب کنید. - رعایت تناوب زراعی و از بین بردن بقایای گیاهی توصیه میشه. - استفاده از ارقام مقاوم مؤثرترین روش برای کنترل این بیماریه.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام بیماری قارچی شانکر آلترناریایی به بوته های گوجه شما خسارت زده و برای اینکه بدونید علتش چی میتونه باشه خدمتتون بگم که رطوبت نسبی بالا، بارندگی، آبیاری بارانی، شبنم و زخمهای ناشی از هرس گوجه فرنگی های قیم دار باعث توسعه بیماری میشن. اگرچه گیاهان فاقد زخم هم آلوده میشه.

مشاوره حضوری (به زودی)