آریس

جستجو ...
آریس

امین

6 ماه پیش
|
224آریس
آریس1آریس

مینوز اسفناج

برای از بین بردن مینوز اسفناج باید چکار کنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای پیشگیری از این بیماری شما باید - از نشای سالم استفاده کنید. - بوته های آلوده از مزرعه حذف کنید. - تناوب زراعی رعایت کنید. - از زنبورهای پارازیتوئید مثل Diglyphus begini و Chrysocharis parksi استفاده کنید. - از توری های ضدحشره برای کشت های گلخانه ای استفاده کنید. - از روغن چریش برای مبارزه با این آفت است.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای کنترل شیمیایی میتونید از سموم زیر که توسط سازمان حفظ نباتات توصیه شده استفاده کنید. کلرپیریفوس ۴۰٫۸٪ امولسیون سیرومازین ۷۵٪ پودر وتابل برای اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات بیماری مگس مینوز در کتابخانه آریس مراجعه کنید.