آریس

جستجو ...
آریس

مهدی

6 ماه پیش
|
546آریس
آریس7آریس

رشد کم نهال انجیر ۳ ساله

نهال های من در استهبان میباشد و در دامنه کوه. کود پوسیده و سولفات پتاسیم هم پارسال بهشان داده ام و سال دوم هم کود هیومیک اسید دادم، اما رشدشان کم است. بایستی الان چه کودی بهشان بدهم؟ هر دو ماه یک بار هم آب غرقابی میدهم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام رشد کم نهال ها میتونه عوامل زیادی داشته باشه، از جمله بیماری، تنش آبی، کمبود عناصر غذایی، شوری، اسیدی بودن یا قلیایی بودن خاک. - فاصله آبیاری خیلی زیاده و چون ریشه های گیاه هنوز در خاک خیلی نفوذ نکردن بهتره که دور آبیاری ۷ روزه یا ۱۴ روزه صورت بگیره. خشکی خاک باعث عدم جذب عناصر غذایی توسط ریشه از خاک میشه. - شما علاوه بر سولفات پتاسیم باید همراه کود حیوانی، کود نیتروژن (اوره) و فسفر (اسید فسفریک) و عناصر میکرو (آهن، مس، روی، منگنز) هم به خاک اضافه کنید. - اگر اطلاع دارید که خاک یا آب منطقه شور هست، باید خاک رو از نظر شوری اصلاح کنید. شوری زیاد باعث عدم جذب عناصر غذایی میشه. - اگر خاک قلیایی هست، بهتره از گوگرد یا کودهای سولفاته استفاده کنید تا pH خاک کاهش پیدا کنه. اگر هم خاک اسیدی هست، بهتره که گچ یا کربنات کلسیم به خاک اضافه کنید.