آریس

جستجو ...
آریس

مینا

1 سال پیش
|
365آریس
آریس2آریس

زنگ ساقه گندم

گندمم زنگ ساقه گرفته، چه سمی بزنم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام برای پیشگیری از این بیماری قارچی به موارد زیر توجه کنید: - از ارقام گندم که به زنگ ساقه یا زنگ سیاه مقاوم هستند استفاده کنید. - ریشه کنی زرشک میتونه از طریق حذف آلودگی های اول فصل خسارت زنگ ساقه رو کاهش بده. - زنگ سیاه بیماری هستش که در اواخر فصل زراعی ظاهر میشه، پس استفاده از ارقام زودرس گندم و کاشت زودهنگام باعث رسیدن زودتر گندم و فرار از بیماری بشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری به زنگ ساقه مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)