آریس

جستجو ...
آریس

سارا

1 سال پیش
|
264آریس
آریس0آریس

آبیاری گندم

مزرعه گندم دارم و میخواستم بدونم چه زمانهایی باید گندم آبیاری کنم که زمان مناسبی باشه. تووی خوزستان زمین دارم.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام پس از جوانه زنی، آبیاری باید در مراحل پنجه دهی، ساقه رفتن، خوشه دهی،گرده افشانی و دانه بندی برای بدست آوردن عملکرد اقتصادی، ضروری هستن. در مرحله رشد رویشی گندم در صورت احتمال بروز سرمای کمتر و حدود صفر درجه بهتره آبیاریها با تاخیر و به بعد از تعدیل دمایی موکول بشه. با توجه به تقارن افزایش دمای فصلی با رشد زایشی گندم، همزمانی افزایش دما و آبیاریها به گیاه تنش وارد میکنه به همین خاطر توصیه میشه که حتی الامکان آبیاریها در اوقات خنک شبانه روز انجام بشه. آبیاری بعد از مرحله خمیری دانه باعث تاخیر در زمان برداشت و کاهش عملکرد میشه.