آریس

جستجو ...
آریس

زعفران

6 ماه پیش
|
288آریس
آریس2آریس

علف هرز مزرعه زعفران

راه مبارزه با علف هرز بلقیس در مزارع زعفران چیست؟با توجه به اینکه ریزوم دارد،وجین کردن موثر نبوده.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای کنترل علف های هرز بهترین و راحتترین روش پیشگیری هستش. شما باید قبل از کاشت زعفران نسبت به کنترل علف های هرز با تلفیق روش های شیمیایی و غیرشیمیایی اقدام کنید. یکی از عواملی که بعد از کاشت زعفران باعث انتقال بذر علف های هرز به درون مزرعه میشه استفاده از کودهای دامی نپوسیده است، پس در استفاده از کودهای دامی حتما دقت داشته باشید که کاملا پوسیده و عاری از علف هرز و بیماری باشن. از موارد دیگه تمیز نگه نداشتن مسیرهای آبیاری از علف های هرز هستش. رعایت نکات فنی کاشت و داشت از جمله موارد ذیر می تونه با افزایش توان رقابتی زعفران در مقابل علف های هرز به کنترل و کاهش خسارات ناشی از رشد علف های هرز کمک کنه. 1) تراکم کشت مناسب (۵۰ تا ۷۰ بنه در متر مربع) با ایجاد عرصه محدودتر برای رشد علف های هرز. 2) انتخاب بنه های قوی (۸ گرم به بالا) 3) تغذیه و کود دهی مناسب. 4) برنامه آبیاری منظم و متناسب با نیاز آبی گیاه.

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام ضمن تایید صحبت های همکارم برای پیشگیری از علف های هرز، برای کنترل علف هرز بلقیس یا ازمک باید از تلفیق روشهای شیمیایی و غیرشیمیایی استفاده کنید. یکی از روش های غیرشیمیایی همان وجین هستش که طبق گفته شما در حال انجام آن هستید. وجین باید در یک یا چند مرحله انجام بدید: 1) وجین بعد از جمع آوری گل زعفران 2) وجین قبل از آب سوم 3) وجین بعد از خزان برگها و برداشت علوفه 4) وجین هنگام استراحت تابستانی (دوره خواب) پیاز زعفران. از روشهای دیگر غیرشیمیایی برای کنترل علف هرز استفاده از مالچ پلاستیک، خاک اره، کاه و کلش و یا شن متوسط هستش. کشت مخلوط زعفران با جو، زیره، نخود و لوبیا از موارد دیگه کنترل غیرشیمیایی علف هرز محسوب میشه. برای کنترل شیمیایی هم میتونید از علفکش متری بوزین (سنکور) 70% به میزان 752 گرم در هکتار در پاییز پس از برداشت زعفران استفاده کنید.