آریس

جستجو ...
آریس

حسام یوسفی

2 سال پیش
|
526آریس
آریس2آریس

پیچیدگی برگ هلو

برای پیچیدگی برگ هلو باید چکار کنم؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

سلام موثرترین شیوه عملی برای کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو یا لب شتری کنترل شیمیایی در زمان مناسب است. اولین سمپاشی بایستی پس از ریزش برگها و در صورت سابقه بیماری شدید در باغ و یا عدم سمپاشی به هر دلیل پس از ریزش برگها، دومین سمپاشی باید قبل از تورم جوانه ها صورت انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری میتونید به لب شتری هلو مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)