آریس

جستجو ...
آریس

مرجان

6 ماه پیش
|
152آریس
آریس1آریس

خشک شدن عدس

بوته های عدس کلا خشک شدن. عکساشو براتون گذاشتم. مشکلشون چیه و بگید چکار باید انجام بدم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام علائم نشان دهنده بیماری پژمردگی فوزاریومی هستش. پژمردگی فوزاریومی یک بیماری خاکزاد هستش که مدیریت /ان مشکله و کاربرد یک روش خاص، قادر به کنترل موثر بیماری نیست و باید مدیریت تلفیقی برای مبارزه با این بیماری انجام دهید که شامل استفاده از ارقام مقاوم، تناوب زراعی، زود کاشت ( به منظور فرار از برخورد مراحل پر شدن دانه با گرمای شدید آخر فصل)، استفاده از بذور عاری از بیماری، از بین بردن بقایای آلوده و استفاده از بذرهای ضدعفونی شده با قارچکش می باشد. برای اطلاع از کنترل شیمیایی این بیماری نیز میتونید به پژمردگی فوزاریومی مراجعه کنید.