آریس

جستجو ...
آریس

ستایش

1 سال پیش
|
260آریس
آریس1آریس

لکه روی برگ کلزا

روی برگ کلزا یسری لکه دیدم عکساشو گذاشتم که ببینید. لطفا راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام بیماری قارچی سفیدک کرکی یا دروغی یا داخلی کلزا هستش و مدیریت و رعایت اصول صحیح به زراعی، استفاده از بذور سالم و عاری از بیماری، معدوم کردن بقایای کلزا از موارد کنترل این بیماری در مناطق آلوده است. - با توجه به اینکه بیماری معمولاً در اوایل فصل ظاهر شده و تاثیر زیادی بر عملکرد محصول نداره، معمولاً اقدامات کنترلی برای آن توصیه نمیشه، مگر آنکه باعث کاهش تراکم بوته ها بشه. - تناوب زراعی و کنترل علفهای هرز خانواده کروسیفر (در تابستان و پاییز)، می تواند از شدت بیماری بکاهد. - کشت ارقام مقاوم - از بین بردن بقایای گیاهی. برای اطلاع از کنترل شیمیایی این بیماری میتونید به سفیدک داخلی یا کرکی کلزا مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)