آریس

جستجو ...
آریس

زهرا

6 ماه پیش
|
149آریس
آریس2آریس

کود مناسب برای بزرگ شدن میوه

میوه های شلیل در حد فندقی هستن. چه کودی برای بزرگ شدن و رنگ گیری میوه و ماندگاری میوه مناسبه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای داشتن میوه درشت، با کیفیت و ماندگاری بالا و با جرم زیاد کودهای سیلیسیوم، فسفر و پتاسیم مناسب هستن. فسفر باعث میشه که سایز میوه افزایش پیدا کنه و پتاسیم و سیلیس در افزایش جرم و ماندگاری بالای میوه خیلی کمک می کنند و از طرف دیگه باعث میشن که خسارت آفات و بیماریها روی میوه کمتر بشه.