آریس

جستجو ...
آریس

مهرنوش کرباسی

1 سال پیش
|
274آریس
آریس1آریس

تغذیه نهال پسته

نهال پسته اسفندماه کاشتم، حالا میخواستم بدونم چطوری تغذیه کنم نهال هاروآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام برای تغذیه نهال شما باید در ماه اول یا فروردین ماه از کودهای فسفره استفاده کنید تا گیاه با افزایش ریشه دهی باعث استقرار بهتر نهال ها بشه. در ماه دوم باید از کودهای آلی مثل اسید هیومیک استفاده کنید تا با کاهش اسیدیته خاک جذب توسط ریشه ها بهتر صورت بگیره. در ماه سوم باید از کودهای میکرو استفاده کنید تا نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی تامین بشه. و در نهایت در ماه چهارم باید از کودهای حاوی پتاس استفاده کنید که از یک طرف باعث افزایش قطر ساقه گیاه و از طرف دیگه مقاومت گیاه به گرما و بیماریها افزایش میده.

مشاوره حضوری (به زودی)