آریس

جستجو ...
آریس

rezaakbari

زنجان، طارم
|
1 سال پیش
|
179آریس
آریس1آریس

نام بیماری

سلام نوع بیماری چی هستش و راه درمان چیه؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام اگر عکس بیشتری میگذاشتید امکان تشخیص دقیقتر بیشتر میشد ولی با توجه به تیرگی و سوختگی طوقه مشخصه که نشاهای شما دچار بیماری مرگ گیاهچه شدن که عامل آن قارچ های مختلف خاکزی هستش. برای پیشگیری از بیماری مرگ گیاهچه رعایت بهداشت مناسب در گلخانه شامل ضدعفونی فضای داخل گلخانه و سکوها و همچنین سینی های تهیه نشاء توسط پرسیدین 15%، پاستوریزه کردن مناسب خاک در کاهش خسارت این بیماری مؤثر هستش. همچنین زهکشی مناسب بسترهای کشت و کاهش مصرف آب در اوایل دوره رشد، اجتناب از غرقابی شدن بستر کشت و دمای مناسب خاک مانع توسعه بیماری میشه. برای کنترل شیمیایی این بیماری میتونید از 1) قارچکش تریکودرما WP (30-40 گرم برای هزار گياه به صورت تيمار بذر و مراحل انتقال نشا بعد از نشاكاری) 2) های مکسازول 30% SL (قبل از انتقال نشا 1 در هزار ، يک هفته بعد از انتقال نشا 2 در هزار، دو هفته بعد از سمپاشی دوم 2 در هزار) 3) قارچکش Bacillus velezensis strain M11-RTS (10 روز قبل از انتقال نشا 5 ليتر ،همزمان با انتقال نشا 5 ليتر، دو هفته بعد از انتقال نشا 4 ليتر) استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)