آریس

جستجو ...
آریس

امین امینی

اصفهان، اصفهان
|
6 ماه پیش
|
176آریس
آریس1آریس

زودرسی گوجه سبز

سلام. برای اینکه گوجه سبز نوبر داشته باشیم باید چکار کنیم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای تولید گوجه سبز نوبر شما اول باید باغتون در منطقه ای احداث کنید که به لحاظ شرایط اقلیمی و خاکی برای تولید گوجه سبز مطلوب باشه. دومین مورد استفاده از ارقام زودرس هستش. سومین مورد تغذیه کودی و آبیاری مناسب و مبارزه با آفت و بیماریها در زمان مناسب هستش.