آریس

جستجو ...
آریس

مریم هرانی

تهران، تهران
|
6 ماه پیش
|
130آریس
آریس1آریس

کنه روی ذرت

ذرت دارم چطور میتونم کنه رو کنترل کنم. لطفا راهنمایی کنید.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام برای کنترل شیمیایی این کنه تارتن در ذرت میتونید از کنه کشهای موجود مثل بروموپروپیلات 25%EC به میزان 1/2 لیتر در هکتار و پروپارژیت 57%EC به میزان یک لیتر در هکتار استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیشگیری از این آفت میتونیید به کنه تار عنکبوتی مراجعه کنید.