آریس

جستجو ...
آریس

محمد دردی نوری

گلستان، کلاله
|
6 ماه پیش
|
162آریس
آریس1آریس

گندم دیم

گندم دیم دارم الان تازه خوشه درآورده چه کود باشم بزنم از جلوگیری آفات زردی وژدتنشآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

سلام در صورت عدم کمبود بارش در منطقه و یا داشتن آبیاری تکمیلی، میتونید با محلول پاشی عناصر ماکرو مثل فسفر و پتاس و عناصر میکرو و همچنین اسید هیومیک توان گیاه در برابر تنش و آفات و بیماریها افزایش بدید.