آریس

جستجو ...
آریس

نوشین وفایی

11 ماه پیش
|
145آریس
آریس1آریس

کنترل غیرشیمیایی پسیل

سلا. باغ پسته دارم و راهنمایی کنید که بدون سم میشه پسیل پسته کنترل کرد یا خیرآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

سلام برای کنترل غیرشیمیایی پسیل پسته روشهای مختلفی وجود داره که لازمه موارد گفته شده در زیر مورد توجه قرار بدید. 1) عمليات شخم زمستانه ميتونه باعث كـاهش جمعيت پسيل پسته بشه. عمليات شخم موجب ميشه كه جمعيت آفت در بهار سال بعد در سطح پايينی قرار داشته باشه. 2) استفاده از كارتهای چسبنده زرد رنگ. 3) استفاده از ارقام مقاوم (در شرايط صحرايی ارقام اوحدی و سفيد پسته نوق تحمل بالاتری نسبت به جمعيت اين آفت دارند و ارقام اكبری و احمد آقايی نسبت به آفت دارای حساسيت بيـتری نسبت به اوحدی هستند). 4) آبپاشی درختان باغ علاوه بر اينكه باعث كاهش جمعيت آفـات ميشه، باعث فعالتر شدن دشمنان طبيعی نيز میشود. همچنـين گرد و غبار كه برای دشمنان طبيعی كوچـک مضرر ميباشـد، برطـرف ميشود. 5) استفاده از صابونهای محلولپاشی و شوينده ها. 6) استفاده از دشمنان طبیعی پسیل مثل پارازيتوييدها، شكارگرها و بيمارگرها. 7) مديريت و كنترل علفهای هرز به خصـوص علفهای هرز ميزبان شته ها مانند خارشتر، شيرين بيان، يونجه جارو، پنيرک، تلخه، اسپند، سلمه و غيره در زمانهای مختلف سال به خصوص در اوايل فصل توصيه ميشود. برای مطالعه بیشتر در مورد این بیماری میتوانید مقاله آفت پسیل پسته و راه­ های کنترل آن را مطالعه نمائید.