آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا

1 سال پیش
|
553آریس
آریس0آریس

آفت(سوراخ )تنه درخت سیب

سلام خسته نباشید. این درخت سیب هینطور که در عکس میبینید سوراخ های بدی در بدنه پیدا کرده است. لطفا بفرمایید که چه باید کرد تا از بین برودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام به احتمال زیاد آفت پوستخوار یا چوب خوار به درخت حمله کرده که این آفات درختان دارای مشكل داشت مثل تشنگی و تنش آبی يـا ضعف غذايی را انتخاب كرده و پس از جلب شدن، فعاليـت خـسارتزای خود را شروع می كنند. همچنين درختانی كه به وسيله ديگر آفات يا عوامل بيماريزا ضعيف شده باشند نيز مورد حمله اين آفات قرار ميگيرند. برای کنترل این آفات هیچ سمی توسط سازمان حفظ نباتات توصیه نشده و بایستی از طریق آبیاری منظم و با برنامه و هم چنین تغذیه اصولی درخت، توان درخت بالا برد. همچنین بایستی سایر آفت و بیماریهای موجود بر روی درخت کنترل کنید. استفاده از جلب كننده های فرمونی به منظور رديابی توسط تله های فرمونی به تعداد 2 عدد در هكتار و همچنين پوشاندن دالان های فعال لاروی در پايين آوردن جمعيت آفت بسيار مؤثر است.

مشاوره حضوری (به زودی)