آریس

جستجو ...
آریس

سوگند ساروی

5 ماه پیش
|
147آریس
آریس1آریس

مقابله با تنش خشکی در مرکبات

سلام باغ مرکبات دارم ولی مشکل کمبود آب دارم. چکار کنم که بتونم با آب کم باغو نگه دارم و دچار تنش خشکی نشه.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام برای جلوگیری از تنش خشکی میتونید از موارد گفته شده در زیر ستفاده کنید. 1) آبیاری متناسب با رشد درخت انجام بدید (تنظیم زمان و میزان آبیاری با اندازه و سن درخت). 2) در هر دور آبیاری، یک روز آبیاری با تأخیر انجام بدید تا در اوج بحران، ریشه درختان به کم آبی و دور طولانی آبیاری عادت کنند. در باغات بزرگ با توجه به میزان آب در دسترس، مقداری از سطح باغ (درختان مسن و کم بازده، آفـت زده و بیمار) حذف و آب در دسترس به درختان بارده جوان تخصیص یابد. 3) در صورت امكان، آبياری در ساعات اوليه صبح و يا هنگام غروب آفتاب و شب انجام بدید. 4) هرس سبز در فصل گرم سال (تیر و مرداد) و کوتاه کردن شاخه های نرک برای کاهش سطح سبز درخت می تواند در کاهش مصرف آب مؤثر باشد. در کنار هرس سبز، هرس زمستانه و حذف شاخه های آلوده، مزاحم و اضافی (قطع بازوهای خشک شده از 20 سانتیمتری زیر محل آسیب) قابل توصیه است. 5) حذف علف های هرز می تونه در کاهش خروج آب از بستر خاک مفید باشه. استفاده از یک لایه پوشش مالچ در زیر درختان نیز می تونه علاوه بر ممانعت از رشد علف هرز، با ممانعت از برخورد مستقیم تابش آفتاب به خاک و در نتیجه کاهش تبخیر آب مؤثر باشد. 6) کاربرد سوپرجاذبها میتونه در حفظ آب اضافی و در دسترس قرار دادن مجدد رطوبت به ریشه گیاه کارایی مؤثری داشته باشه. 7) محلول پاشی کائولین برای کاهش جذب آفتاب و در نتیجه کاهش دمای تاج و ممانعت از خشکی مناسب می باشد. 8) استفاده از فسفر در زمان مناسب سبب رشد و توسعه ریشه و کاهش اثرات منفی خشکی میشه. همچنین در شرایط تنش خشکی، عدم مصرف کود سرک در زمان شروع گلدهی در شرایط کم آبی است.