آریس

جستجو ...
آریس

جلال الدین رزمجو

بوشهر، گناوه
|
5 ماه پیش
|
127آریس
آریس0آریس

کشت گندم

سلام برا کاشت گندم در زمینی ب مساحت ۱۵ هکتار ب چ مقدار آب نیاز استآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام در نواحی جنوبی استان خوزستان و در سالهای کم بارش و در آبیاری به روش نواری یا کرتی، گندم نیاز به 6 نوبت آبیاری و در مجموع به 3700 تا 4200 مترمکعب در هکتار (370 تا 420 میلیمتر) آب برای کشت پاییزه بدون احتساب راندمان آبیاری نیاز داره. در واقع 15 هکتار کشت گندم نیاز به 55500 تا 63000 مترمکعب (5550 تا 6300 میلیمتر) آب نیاز داره. البته این میزان آب برای تاریخ کشت دهه اول آذر ماه هستش و در صورت کشت در نیمه آبان ماه در صورت نیاز یک نوبت آبیاری به اون اضافه میشه. در صورت سالهای پربارش و توزیع مناسب اون یک تا سه نوبت آبیاری میتواند حذف شود.