آریس

جستجو ...
آریس

بختیار اشتری ماهینی

زنجان، طارم
|
5 ماه پیش
|
149آریس
آریس0آریس

نهال زیتون سردسیر وجود دارد

درصورت موجود روش کاشت واطلاعات بهره برداری و آب و هوای اين نهال زیتون را که‌ درمناطق سرد سیری کاشته میشود توضیحاتی بفرمایید با تشکرآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام منظورتون از مناطق سردسیر چه مناطقی است؟ ؟؟ برای مناطق معتدل مثل طارم و سرپل ذهاب یا استان قزوین ارقام مناسب دومنظوره و روغنی و ارقام کنسروی توسط سازمان حفظ نباتات معرفی شده. برای مناطق سردسیر به غیر از مناطق معتدل گفته شده در بالا، ارقامی معرفی نشده.