آریس

جستجو ...
آریس

محمداقاجانی

اذربایجان شرقی، تبریز
|
1 سال پیش
|
206آریس
آریس0آریس

گوجه

برای بوته های گوجه فرنگی که مگس سفید زده چه راهکاری استآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام برای پیشگیری: از بین بردن بقایای گیاهی و مبارزه با علفهای هرز و شخم عمیق پس از برداشت باعث از بین بردن پناهگاه های زمستانگذران این آفت میشه. استفاده از تله های زرد رنگ چسبناک به تعداد یک عدد در هر 200 مترمربع (جهت ردیابی) و یک عدد در هر 10 متر مربع و یا حداکثر 2 مترمربع جهت شکار انبوه باعث کاهش جمعیت جمعیت آفت بالغ در گلخانه میشه. برای جلوگیری از ورود حشره به فضای گلخانه کارگران نباید لباس زرد رنگ بپوشند و تورهای مناسب در محل دریچه های تهویه هوا نصب کنید. نشاءهای مورد استفاده باید عاری از هر نوع آلودگی باشن. برای کنترل بیولوژیک: زنبور پارازیتوئید Encarsia formusa برای کنترل این آفت در سطح وسیع رهاسازی کنید. برای کنترل شیمیایی: محلول پاشی با مواد شوینده صابونی و روغنی و حشره کشهایی مانند دیکلرووس به میزان 1-0/5 در هزار، ابرون (اسپیرومسیفن) (کنترل تخم و پوره سن 1 (به میزان 0/5 لیتر در هکتار یا 0/6 در هزار، پروتئوس (تیاکلوپراید+ دلتامترین) (کنترل حشره بالغ) یک لیتر در هکتار، اسپيروتترامات به میزان 0/75 لیتر در هزار، آزاديراختين 3% به میزان 4 در هزار، پیرترین به میزان 4 در هزار توصیه شده است.

مشاوره حضوری (به زودی)