آریس

جستجو ...
آریس

احمد برزوئی

خراسان رضوی، سبزوار
|
5 ماه پیش
|
107آریس
آریس1آریس

نوع آفت

با سلام حشره هایی که برروی گل های زرشک نشسته اند آفت هستند برای از بین بردن آن ها باید چه کرد با تشکرآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام میتونید نزدیک تر از آفت عکس تهیه کنید؟