آریس

جستجو ...
آریس

مسعود جمشیدی

همدان، ملایر
|
1 سال پیش
|
241آریس
آریس1آریس

افت جیرجیره

برا از بین بردن این آفت چکار کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام برای مقابله با زنجره مو لطفا اقدامات زیر انجام بدید. 1) هرس و سوزاندن شاخه های آلوده به تخم در طی فصل بهار و اوايل تابستان. 2) محلولپاشی درختان انگور با کائولين فرآوری شده (سپيدان WP) با غلظت 5 درصد، حداکثر در دو مرحله به فاصله يکماه، جهت ممانعت از تخمگذاری آفـت. بهترين زمان شروع محلولپاشی، قبل از ظهور حشرات کامل و فعاليت آنها است که حدودا مصادف با اواخر خرداد الی تيرماه هستش. 3) کاربرد لايه خاک دياتومه در عمق خاک سايه انداز درخت مو ميتونه با ايجاد ممانعت در عبور پوره های زنجره و تلفات آنها، موجب کاهش جمعيت آفت در خاک پای درختان انگور بشه. 4) پخش سـيگنال صوتی در محدوده فرکانسی 8 تا 4 کيلوهرتز جهت ايجاد اختلال در فراخوانی جـنس نر و در نتيجه کاهش ميزان تخمريزی آفت روی شاخه های درختان انگور. 5) رعايت اصول باغبانی (شـامل رعايـت فواصل آبياری و تغذيه، هرس و تربيت مناسب). 6) استفاده از حشره کشهای گرانول فيپرونيل (ریجنت) به مقـدار 50 گرم به ازای هر درخت، ايميداکلوپرايـد (کنفيدور) با غلظت های 15 تا 20 ميلی ليتر در 20 ليتر آب به ازای هر درخت، به صورت کاربرد از طريق خاک در سطح سايه انداز درخت مو قبل از آغاز پرواز حشرات کامل زنجره در اواخر بهار.

مشاوره حضوری (به زودی)