آریس

جستجو ...
آریس

محمدمحمدزاده

کردستان، سقز
|
5 ماه پیش
|
54آریس
آریس1آریس

کاشت درخت گردو و بادام کله گاوی در منطقه کوهستانی

ب نظر شما در چنین منطقه این درختانی ک گفتم میشود کشت داد یا نه چون هوای اینجا سرد هست و برف زیادی می باره .آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام بله میتونید گردو کشت کنید ولی چون منطقه شما سردسیر هستش و ممکنه دچار سرمازدگی بهاره بشه بهتره که از ارقام مقاوم به سرما و دیرگل ده استفاده کنید. بادام کله گاوی نمیدونم منظورتون چه رقمی هستش ولی مثل گردو با توجه به وجود سرماهای دیررس بهاره بهتره که از ارقام بادام مقاوم به سرما و دیرگل ده استفاده کنید.