آریس

جستجو ...
آریس

فرید فریدی

کردستان، کامیاران
|
2 سال پیش
|
241آریس
آریس1آریس

نوع کود و سم برای آبیاری اول ،گندم آبی

گندم ما برای آبیاری اول باید چه کودی بهش بزنیم ،گندم آبی وروش آبیاری سنتی لطفاً اسم کود شیمیایی رو بهم بگیدآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

سلام شما باید کودهای فسفره و پتاسه مورد نیاز در زمان کاشت به خاک اضافه کنید و برای اوره هم یک دوم تا یک سوم همراه با آب آبیاری به خاک اضافه کنید و مابقی هم به صورت سرک بدید.

مشاوره حضوری (به زودی)