آریس

جستجو ...
آریس

ماهان مرادی

مازندران، بابل
|
11 ماه پیش
|
137آریس
آریس0آریس

بهترین موقع سمپاشی

بهترین موقع سمپاشی کرم ساقه خوار چه موقعی هستشآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

سلام قبل از هر چیز، به جای کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار بهتره که از روش های زراعی و بیولوژیک استفاده کنید. بخصوص رهاسازی زنبور تریکودرما که در استانهای شمالی نتایج خوبی گرفته شده. برای کنترل نسل اول در خزانه سمپاشی باید 3 تا 5 روز قبل از کندن نشاء ها صورت بگیره. در مزرعه برای مبارزه با نسل اول و دوم در مزارع برنج چنانچه بعد از نمونه برداری در سطح يک هكتار تعداد 6 تا 8 لارو (سنين متوسـط) ساقه خوار در صد ساقه و یا دو تا سه لارو ساقه خوار برنج در يک مترمربع مشاهده کردید،میتوانید سمپاشی انجام بدید.