آریس

جستجو ...
آریس

ماهان مرادی

مازندران، بابل
|
5 ماه پیش
|
105آریس
آریس0آریس

بهترین موقع سمپاشی

بهترین موقع سمپاشی کرم ساقه خوار چه موقعی هستشآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام قبل از هر چیز، به جای کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار بهتره که از روش های زراعی و بیولوژیک استفاده کنید. بخصوص رهاسازی زنبور تریکودرما که در استانهای شمالی نتایج خوبی گرفته شده. برای کنترل نسل اول در خزانه سمپاشی باید 3 تا 5 روز قبل از کندن نشاء ها صورت بگیره. در مزرعه برای مبارزه با نسل اول و دوم در مزارع برنج چنانچه بعد از نمونه برداری در سطح يک هكتار تعداد 6 تا 8 لارو (سنين متوسـط) ساقه خوار در صد ساقه و یا دو تا سه لارو ساقه خوار برنج در يک مترمربع مشاهده کردید،میتوانید سمپاشی انجام بدید.