آریس

جستجو ...
آریس

احمد برزوئی

خراسان رضوی، سبزوار
|
5 ماه پیش
|
112آریس
آریس1آریس

نوع حشره

باسلام این حشره بر روی گل های زرشک دیده میشه آیا ضرر داره ؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام این سوسک ها آفت نیستن و گرده خوار یا شکارگرن و نیازی نیست نگران باشید.