آریس

جستجو ...
آریس

بهنام

قم، قم
|
1 سال پیش
|
2565آریس
آریس2آریس

سلام خسته نباشید .علت ریخته شدن بار انگور تازه خوشه گرفته چی می‌تونه باشه

خوشه های انگور در حال ریخته شدنهستنآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

سلام ریزش های‌ خیلی‌ خطرناک‌ گل‌ و‌ میوه‌ در‌ طی‌ 10 روز‌ قبل‌ و 10 روز‌ بعد‌ از‌ گلدهی‌ اتفاق‌ ‌میفته و‌ این‌ 20 روز‌ حساسترین زمان‌ ریزش‌ در‌ انگور‌ هستش.‌ به‌ غیر‌ از ریزش های‌ ناشی‌ از‌ آلوده‌ بودن‌ تاک‌‌ به‌ ویروس‌ برگ‌ بادبزنی‌ و‌ سفیدک،‌ سایر ‌ریزش ها‌ در ‌انگور ‌اغلب‌ منشاء فیزیولوژیکی‌ دارن. ‌سریع ‌بودن‌ رشد‌ رویشی‌ شاخه ها و ‌بروز‌ رقابت‌ سرشاخه ها با‌ گل،‌ کم‌ بودن‌ ذخایر‌ غذایی‌ در‌ اوایل‌ فصل‌ در‌ تاکهای‌ ضعیف،‌ هرس‌نشده‌،‌ نقص‌ در‌ گرده افشانی‌ و‌ لقاح‌،‌ بارندگی‌ و‌ باد‌ شدید‌ در‌ حین‌ گرده افشانی،‌ پوشش‌ برگی‌ زیاد‌ و‌ قرار‌گرفتن‌ خوشه ها در‌ زیر‌ برگها،‌ تنش‌ شدید‌ خشکی‌ در‌ زمان‌ گلدهی،‌ کمبود‌ عناصر‌ غذایی‌ مانند‌ بور،‌ روی‌ و‌ نیتروژن همگی‌ در‌ انگور‌ ‌میتونن باعث‌ ریزش‌ گل‌ و‌ غوره‌ بشن.‌

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

ریزش حبه¬های انگور دلایل زیادی میتونه داشته باشه از جمله کمبود عناصر غذایی مانند منیزیم و کلسیم که موجب ریزش حبه¬ها می¬شه. همچنین کمبود عنصر روي نیز سبب ریزش حبه¬ها بلافاصله بعد از مرحله گلدهی میشه. برخی از بیماریهای گیاهی از جمله بیماری سفیدک داخلی مو نیز موجب ریزش دانه¬های انگور میشه که برای کنترل این بیماری قارچی میشه از راهکارهایی مثل زهکشی تاکستان به منظور کاهش رطوبت، هرس سر شاخه¬هاي آلوده، جمع آوري و زیر خاک کردن یا سوزاندن برگهای آلوده، استفاده از واریته¬هاي مقاوم و در نهایت از قارچکشهایي مثل کاپتان، زینب، مانب به میزان سه در هزار استفاده کرد.

مشاوره حضوری (به زودی)