آریس

جستجو ...
آریس

کامبیز پیروی

خراسان شمالی، شیروان
|
5 ماه پیش
|
130آریس
آریس1آریس

آبیاری گلابی

آبیاری نهال گلابی به چه شکل باید باشه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام زمان و مقدار آبیاری به شرایط آب و هوایی منطقه، سبک یا سنگین بودن خاک، نوع سیستم آبیاری و فصل رشد متفاوت باشه. پس از کاشت نهال گلابی، تا یک سال اول باید مرتب و به طور منظم آبیاری نهال گلابی صورت بگیره. نحوه آبیاری نهال گلابی باید به گونه ای باشه که ریشه های این نهال به خوبی رشد کنند. دذر واقع می توان گفت که در سال اول، هر هفته یک تا دوبار نهال گلابی آبیاری بشه. البته آبیاری زیاد و بیش از اندازه هم باعث پوسیده شدن و از بین رفتن نهال گلابی میشه. از تنش خشکی و غرقاب شدن شدن خودداری کنید چون در این مرحله رشدی (نهال) خیلی حساس هستش. در ماه های گرم سال دور آبیاری باید کمتر و در ماه های سرد سال دور آبیاری بایستی بیشتر باشه.